Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogiske metoder

Pædagogiske metoder:

I Hornsyld Idrætsbørnehus arbejder vi med MLE. 

Mediated Learning Experience MLE

Måden vi er sammen med børnene på Mediering og læreprocesser Mediated Learning Experience (MLE) stiller skarpt på professionelles relations kompetence og hvordan professionelle, gennem deres samspil med børnene, kan understøtte børns læreprocesser. En grundlæggende tilgang i MLE er, at alle børn kan lære og at samspillet mellem barn og voksen har væsentlig betydning for barnets læring og udvikling (udbytte).

Det er måden, vi er sammen med børnene på, som har betydning for børnenes læring og udvikling. Måden, vi er sammen med børn på, drejer sig om, hvordan vi gennem en guidende, understøttende og motiverende tilgang får bevæget børnenes læring og udvikling. Formålet er at udvikle og styrke børnenes mestrings- og læringsstrategier hen imod de pædagogiske intentioner.

Med pilen pegende på den professionelles relations kompetence, så fokuseres der ikke alene på børnenes læring - men også på de voksnes læring. Micki Sunesen har omformuleret medieringskategorierne, så de kan bruges som ’vejviser’ for, hvordan vi kan arbejde med børns lærings- og mestringsstrategier, og hvordan den professionelle skal betragte sin rolle. Udsagnene er formuleret ud fra et barneperspektiv.

 

1: Du skal gøre sådan, at jeg lærer mig selv at kende og udvikler et positivt selvbillede. Hvad er det særlige og unikke ved mig?

2: Du skal lære mig at tro på mig selv og mine egne evner. Giv mig en følelse af kompetence.

3: Du skal lære mig at vende noget negativt til noget positivt.

4: Du skal lære mig at planlægge, organisere, kontrollere mine følelser og tænke over mine strategier.

5: Du skal lære mig at søge, sætte og opnå mål.

6: Du skal lære mig at søge det nye og komplekse; du skal udfordre mig.

7: Du skal lære mig at lytte, sætte ord på tanker og følelser, samarbejde og tage hensyn til andre.

8: Du skal give mig en oplevelse af at være en aktiv og værdsat bidragsyder til fællesskabet.

9: Du skal lære mig et fagligt indhold; vis mig verden, historien og kulturen. Giv mig indsigt og udsyn. Gør mig til verdensborger.

10: Du skal huske mig på, at jeg er foranderlig; jeg lærer noget og jeg forandrer mig hele tiden.

Sætningerne kan bruges til at gå i dialog med barnet om - enkeltvis eller i grupper. Med afsæt i sætningerne kan man sammen med barnet gå på opdagelse i barnets forståelser af sig selv, som lærende menneske og som en aktiv del af et fællesskab. På den måde kan pædagogen få ideer til, hvordan han eller hun på nye måder kan hjælpe barnet med det, som barnet har behov for.